İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek

Gökdelenlere olanak sağlayan ‘kat serbest’ hakkı mevzuattan çıkarılırken, kentlerin ‘siluetinin’ korunması yasal hüküm oldu. Belediyeler, mevcut planlarda serbest olarak belirlenmiş yükseklikleri 1 Temmuz 2021’e kadar düzeltecek. Kaçak yapının cezası, değerine göre her bölgede farklı olacak. Bayburt’ta birim başına örneğin 10 lira uygulanan ceza, Maslak’ta aynı birimde 900 liraya çıkacak.

BMM Genel Kurulu’nda İmar Yasası’nda düzenlemeler de içeren teklif yasalaştı. Değerli Konut Vergisi için 5 milyon lira sınırı getirildi. Bina yükseltmek için imar değişikliği yapılamayacak. Yapı denetim görevini aksatanlara da ağır cezalar geldi. Yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle: 

Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisi’ne tabi olmayacak.

Değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme yapılacak. 

İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek.

İmar planlarda serbest olarak belirlenen yapı yükseklikleri, 1 Temmuz 2021’e kadar değiştirilecek.

Köylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak ardından muhtarlığa bildirilecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce değer belirleme uygulamasına son verilecek, Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

BAKANLIĞA YETKİ

Kanun yürürlüğe girmeden önce yıkım kararı alınan ancak ilgili yerel idarelerce yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar, kanun yürürlüğe girdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkılacak.

KIYIYA MİLLET BAHÇESİ

Hasar görmüş olmakla birlikte ıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilecek 

İmar planı kararıyla kıyılarda da millet bahçeleri yapılabilecek.

Mevzuata uygun hareket etmeyen yapı denetim şirketlerine 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilebilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.