Fosiller Evrim Yok Diyor!

Fosil, uzun zaman önce yaşamış canlıların yapılarının, doğal koşullar altında korunarak günümüze kadar ulaşan izidir. Fosiller, kimi zaman organizmanın bir parçasının kimi zaman da canlının hayattayken bıraktığı izlerin (bunlara iz fosil denir) günümüze kadar gelmesidir. Fosilleşmenin meydana gelebilmesi için, hayvanın veya bitkinin -üzerini çoğunlukla bir çamur katmanının örtmesiyle- ani ve hızlı bir şekilde gömülmesi gerekir. Bu gömülmeyi genellikle kimyasal bir süreç takip eder. Bu süreçte yaşanan mineral değişimleriyle de koruma sağlanmış olur. Canlının ölümünden sonra ilk aşamada, yumuşak dokuları deforme olmaya başlar, geriye yalnızca kemikler ve dişler gibi sert kısımlar kalır. Kemiklerin deforme olmaması içinse, gömülmenin çok hızlı olması gerekir. Aradan geçen uzun dönemler sonunda kemikler, çökeltinin alt katmanlarına gömülür. Kemikler, yeraltı sularında bulunan minerallerle yer değiştirmeye başlar. Ve canlının cesedi fosilleşir. Veya; küçük organizmalar reçine içine hapsolarak fosilleşir. Potasyum Argon yöntemiyle, fosilin yaşı hesaplanır. Milyonlarca fosil, canlılığın aniden, kompleks yapısıyla, eksiksiz olarak ortaya çıktığını ve milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramadığını göstermektedir. Canlılar büyür ya da daha küçülebilir, ama iskelet yapıları, kılçık sayısına kadar günümüzdeki yaşayan örnekleriyle tıpatıp aynıdır.

fosiller

2.2 – 2.4 MİLYAR YILLIK STROMATOLİT

 stromatolit fosili

: Prekambriyen dönemi
Yaş: 2.2 – 2.4 milyar yıllık Siyanobakteri
Bölge: Michigan, ABD
Fosil kayıtlarındaki bilinen en eski makrofosillerden biri olan bu stromatolit örneği Amerika’nın Michigan bölgesinden çıkarılmıştır.Siyanobakteriler, tek hücreli ve bilim dünyası tarafından kabul edilen ilk canlı özelliğini taşımaktadır.Dünyanın yıllık %60 oksijen ihtiyacını karşılamaktadır. Yukarıda görmüş olduğunuz fosilde, kırmızı olan izler, o dönemde oksijenin olduğunu ve fosilde demir oksitlenme yaparak bizlere kendini göstermektedir.

417 – 354 MİLYON YILLIK TRİLOBİT

Devoniyen dönemine ait, 417 – 354 milyon yaşındaki bu trilobit fosili
Fas’ta bulunmuştur. Fosildeki göz yapısı tüm detaylarıyla korunmuştur.
Stephen Jay Gould (Harvard Üniversitesi Paleontoloğu) diyor ki: “Çoğu fosil türünün tarihi, kademe kademe gelişim (gradualism) ile çelişen iki özellik içermektedir:
1. Durağanlık: Çoğu tür, yeryüzünde bulundukları süre içinde hiçbir değişiklik sergilememektedir, yok olduklarında nasılsalar, fosil kayıtlarında da aynı şekilde görünüyorlar…
2. Ani meydana çıkış: Herhangi bir bölgede, bir tür, atalarının istikrarlı değişimleri ile aşama aşama meydana çıkmaz; tek bir seferde ve “tamamen oluşmuş” şekilde meydana çıkar.” (Evolution’s Eratic Pace”, Natural History, vol. 86(5), Mayıs 1977, s.14)

 Trilobit fosili

3000-12000 MERCEKLİ TRİLOBİT GÖZÜ

Trilobit, günümüz sineklerinin ve yusufçuklarının üstte görülen petek gözlerinin yapısına sahiptir. 3000-12000 arası çift merceğe sahiptir. İlk göz Trilobitlerin gözleridir. İlk gözün ilkel olduğu iddiasını yerlebir etmektedir. Trilobitten önce, çok hücreli canlı yoktur; sadece bakteriler vardır. Her bir mercek, odaklandığı bölgenin görüntüsünü algılar. Mercek sayısı ne kadar fazla ise, görüntünün çözünürlüğü de o kadar iyidir.

 Trilobit Gözü fosili

140 MİLYON YILLIK KAPLUMBAĞA

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 140 milyon yıllık Kaplumbağa

Bölge: Çin

Kaplumbağa fosili
penguen fosili

10 MİLYON YILLIK PENGUEN KAFATASI

Dönem: Miosen dönemi

Yaş: 10 milyon yıllık penguen kafatası

Bölge: Şili

Jaguar Kafatası fosili

87 MİLYON YILLIK JAGUAR KAFATASI

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 87 milyon yıllık Jaguar Kafatası

Bölge: Shan Gong, Çin

panda kafatası fosili

4.6 MİLYON YILLIK PANDA KAFATASI

Dönem: Pliosen dönemi

Yaş: 4.6 milyon yıllık Panda Kafatası

Bölge: Gan Su, Çin

Tay Kafası fosili

3.2 MİLYON YILLIK TAY KAFASI

Dönem: Pliosen dönemi

Yaş: 3.2 milyon yıllık Tay Kafası

Bölge: Yun Nan, Çin

 Yıllık Mezgit fosili

37-23 MİLYON YILLIK MEZGİT

Dönem: Oligosen dönemi

Yaş: 37-23 milyon yıl Mezgit

Bölge: Polonya

 Yıllık Ringa fosili

144-65 MİLYON YILLIK RİNGA

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 144-65 milyon yıllık Ringa

Bölge: Fas

 Dülger Balığı fosili

37 – 23 MİLYON YIL DÜLGER BALIĞI

Dönem: Oligosen dönemi

Yaş: 37 – 23 milyon yıllık Dülger Balığı

Bölge: Karpatya Havzası, Polonya

Güneş Mercanı fosili

350 MİLYON YILLIK GÜNEŞ MERCANI

Dönem: Devoniyen dönemi

Yaş: 350 milyon yıllık Güneş Mercanı

Bölge: Atlas Dağları, Fas

Kutu Balığı fosili

95 MİLYON YILLIK KUTU BALIĞI

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 95 milyon yıllık Kutu Balığı

Bölge: Haqel, Lübnan

 Mantis fosili

100 MİLYON YILLIK MANTİS

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 100 milyon yıllık Mantis

Bölge: Myanmar

 Yaban Arısı fosili

100 MİLYON YILLIK YABAN ARISI

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 100 Milyon Yıllık Yaban Arısı

Bölge: Myanmar

Boncuk Böceği fosili

25 MİLYON YILLIK BONCUK BÖCEĞİ

Dönem: Oligosen dönemi

Yaş: 25 Milyon Yıllık Boncuk Böceği

Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Örümcek fosili

160 MİLYON YIL ÖRÜMCEK

Dönem: Jura dönemi

Yaş: 160 Milyon Yıllık Örümcek

Bölge: Sihetou Oluşumu, Liaoning, Çin

Eşek Arısı fosili

125 MİLYON YILLIK EŞEK ARISI

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 125 Milyon Yıllık Eşek Arısı

Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Brezilya

Deve Sineği fosili

125 MİLYON YILLIK DEVE SİNEĞİ

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 125 Milyon Yıllık Deve Sineği

Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Brezilya

 Kamçılı Akrep fosili

125 MİLYON YILLIK KAMÇILI AKREP

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 125 Milyon Yıllık Kamçılı Akrep

Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Brezilya

 Suda Koşan

125 MİLYON YILLIK SUDA KOŞAN

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 125 Milyon Yıllık Suda Koşan

Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Brezilya

Çayır Çekirgesi fosili

125 MİLYON YILLIK ÇAYIR ÇEKİRGESİ

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 125 Milyon Yıllık Çayır Çekirgesi

Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Brezilya

 Kara Böcekgillerden fosili

100 MİLYON YILLIK KARA BÖCEKGİLLERDEN (TENEBRİONİDAE)

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 100 Milyon Yıllık Kara Böcekgillerden (Tenebrionidae)

Bölge: Myanmar

 Yıllık Arı fosili

50 MİLYON YILLIK ARI

Dönem: Eosen dönemi

Yaş: 50 Milyon yıllık Arı

Bölge: Polonya

 Mayıs Sineği Larvası

125 MİLYON YILLIK MAYIS SİNEĞİ LARVASI

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 125 Milyon Yıllık Mayıs Sineği Larvası

Bölge: Çin

 Suikastçi Böcek fosili

100 MİLYON YILLIK SUİKASTÇİ BÖCEK

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 100 Milyon Yıllık Suikastçi Böcek

Bölge: Myanmar

Trips fosili

100 MİLYON YILLIK TRİPS

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 100 Milyon Yıllık Trips

Bölge: Myanmar

 Kabuk Biti fosili

50 MİLYON YILLIK KABUK BİTİ

Dönem: Eosen dönemi

Yaş: 50 Milyon Yıllık Kabuk Biti

Bölge: Polonya

 Sinek fosili

50 – 45 MİLYON YILLIK SİNEK

Dönem: Eosen dönemi

Yaş: 50 – 45 Milyon Yıllık Sinek

Bölge: Baltık amberleri, Kuzey Avrupa

Kambur Sinek fosili

50 MİLYON YILLIK KAMBUR SİNEK

30-Dönem: Eosen dönemi

Yaş: 50 Milyon Yıllık Kambur Sinek

Bölge: Polonya

 Akrep fosili

125 MİLYON YILLIK AKREP

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 125 Milyon Yıllık Akrep

Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Brezilya

Hortumlu Böcek fosili

54 – 37 MİLYON YILLIK HORTUMLU BÖCEK

Dönem: Eosen dönemi

Yaş: 54 – 37 Milyon Yıllık Hortumlu Böcek

Bölge: Green River Oluşumu, Utah, ABD

Yusufçuk fosili

125 MİLYON YILLIK YUSUFÇUK

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 125 Milyon Yıllık Yusufçuk

Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Brezilya

 Kalkık Kuyruk Böcek fosili

25 MİLYON YILLIK KALKIK KUYRUK BÖCEK

Dönem: Oligosen dönemi

Yaş: 25 Milyon Yıllık Kalkık Kuyruk Böcek

Bölge: Dominik Cumhuriyeti

 Akrep fosili

125 MİLYON YILLIK AKREP

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 125 Milyon Yıllık Akrep

Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Brezilya

Frenk Üzümü Yaprağı

23-5 MİLYON YILLIK FRENK ÜZÜMÜ YAPRAĞI

Dönem: Miosen dönemi

Yaş: 23-5 Milyon Yıllık Frenk Üzümü Yaprağı

Bölge: Nevada, ABD

Yıllık Kayın Ağacı Yaprağı

50 MİLYON YILLIK KAYIN AĞACI YAPRAĞI

Dönem: Eosen dönemi

Yaş: 50 Milyon Yıllık Kayın Ağacı Yaprağı

Bölge: Cache Creek Oluşumu, Kamloops, British Columbia, Kanada

Eğrelti Otu fosili

354-290 MİLYON YILLIK EĞRELTİ OTU

Dönem: Karbonifer dönemi

Yaş: 354-290 Milyon Yıllık Eğrelti Otu

Bölge: Suszec, Polonya

Persea Yaprağı fosili

50 MİLYON YILLIK PERSEA YAPRAĞI

Dönem: Eosen dönemi

Yaş: 50 Milyon Yıllık Persea Yaprağı

Bölge: Green River Oluşumu, Bonanza, Utah, ABD

Kurtpençesi Otu fosili

330 MİLYON YILLIK KURTPENÇESİ OTU

Dönem: Karbonifer dönemi

Yaş: 330 Milyon Yıllık Kurtpençesi Otu

Bölge: Crock Hey Madeni, Wigan, Lancashire, İngiltere

 Atnalı Yengeci fosili

150 MİLYON YILLIK ATNALI YENGECİ

Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi

Yaş: 150 Milyon Yıllık Atnalı Yengeci

Bölge: Solnhofen Oluşumu, Almanya

Coelacanth fosili

206 – 144 MİLYON YILLIK COELACANTH

Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi

Yaş:  206 – 144 Milyon Yıllık Coelacanth

Bölge: Solnhofen Oluşumu, Almanya

95 MİLYON YILLIK KEDİ BALIĞI

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi

Yaş: 95 Milyon Yıllık Kedi Balığı

Bölge: Lübnan

Yılan Balığı fosili

95 MİLYON YILLIK YILAN BALIĞI

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 95 Milyon Yıllık Yılan Balığı

Bölge: Lübnan

 Mersin Balığı fosili

150 MİLYON YILLIK MERSİN BALIĞI

Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi

Yaş: 150 Milyon Yıllık Mersin Balığı

Bölge: Çin

Mantis Istakozu fosili

95 MİLYON YILLIK MANTİS ISTAKOZU

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi

Yaş: 95 Milyon Yıllık Mantis Istakozu

Bölge: Lübnan

Vatoz fosili

95 MİLYON YILLIK VATOZ

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi

Yaş: 95 Milyon Yıllık Vatoz

Bölge: Lübnan

 Fok Kafatası fosili

84 MİLYON YILLIK FOK KAFATASI

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 84 Milyon Yıllık Fok Kafatası

Kurt Kafatası fosili

Bölge: Xi Ma La Ya Dağı, Çin

75 MİLYON YILLIK KURT KAFATASI

Dönem: Kretase dönemi

Yaş: 75 Milyon Yıllık Kurt Kafatası

Bölge: Xin Jiang, Çin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.