Başkan Erdoğan’dan “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu” genelgesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel biyoçeşitlilik gündemindeki gelişmelerin takibi, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir bir şekilde ekonomiye kazandırılması, sözleşmenin ve dönem başkanlığının etkin olarak yürütülmesi amacıyla kurulan “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu”na ilişkin genelge yayımladı.

Bakşan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 2022-2024 yılları arasında dönem başkanlığı Türkiye tarafından yürütülecek.

Türkiye, 2022 yılının son çeyreğinde düzenlenecek Biyolojik Çeşitlilik Konferansına ev sahipliği yapacak. Küresel biyoçeşitlilik gündemindeki gelişmelerin takibi, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir bir şekilde ekonomiye kazandırılması, sözleşmenin ve dönem başkanlığının etkin olarak yürütülmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Genelgeye göre, Kurul; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşacak.

YILDA EN AZ BİR DEFA…
Yılda en az bir defa toplanacak olan kurulun, çalışma usul ve esasları belirlenecek. Kurulun sekretarya hizmetleri ve koordinasyon işleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Kurul çalışmalarında ihtiyaç duyulacak ayrıntılı teknik bilgilerin alınması ve değerlendirilebilmesi amacıyla alt kurullar, teknik komiteler, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum temsilcileri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri kurul toplantılarına davet edilebilecek. Alt kurul, komite, danışma grupları ve çalışma gruplarında yer alabilecek.

Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardım sağlanacak.

AA.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.