15 Maddede Papağan Balığının Sağlam Dişleri

Turkuaz okyanusun uzandığı bembeyaz kumsallar… Güzel yaz mevsiminin muhteşem görsel şöleni. Dünyada yarattığı en güzel sanat eserlerinden biri olan bu beyaz kumsallar için, Allah’ın milyon yıllar boyunca bir balık türünü vesile kıldığını biliyor muydunuz?

Papağan balığı, beslenmek için okyanus tabanındaki mercanları kazıyıp, organik taş parçalarını çiğner ve toz haline getirir. Bilim adamları papağan balığının böyle beslendiğini biliyorlardı, ama bu müthiş sert kayaçları dişlerini parçalamadan nasıl çiğnediklerini yeni çözdüler.
Bilim adamlarının papağan balığının dişlerindeki yaratılışa hayran kalmalarını açıklamadan önce, konunun net anlaşılması için, kulağa eşanlamlı gibi gelen “sağlamlık” ve “mukavemet” kelimelerini açıklayalım.
Bu kelimeler fizik mühendisleri için çok farklı anlamlar taşırlar. Sözlük anlamı olarak mukavemet; dayanma, karşı koyma, dayanırlık olarak tarif edilir.[1] Mukavemeti yüksek yapılar esnek değildirler; bükülmez, esnemez, yaylanmaz. Sağlam yapılar eğilip bükülür, esner, geri yaylanır ama çökmez, kırılmaz, deforme olmaz.
Papağan balığının dişleri, müthiş derecede mukavemetlidir. Beslendiği mercanlarda cm başına 200 tondan fazla basınç (!) uyguladığı göz önünde bulundurulursa, konu daha net anlaşılır. Bu basınca rağmen papağan balığının dişleri kırılıp dökülmez.
Allah’ın bu kadar küçük bir yapıda böylesine büyük bir güç yaratması, Dilediğini Yaratan olmasının bir tecellisidir. Kuran’da şöyle buyurulur:
(…) Gerçekten Allah, her istediğini yapar. (Hac Suresi, 14)
Bilim adamları, papağan balığının dişlerini bu kadar dayanıklı yapanın ne olduğuna baktıklarında daha çok etkilendiler. Çünkü papağan balığında herhangi bir kimyasal işlem yoktu. Aslında ilk bakışta papağan balığının dişlerinde herhangi bir canlının dişlerinden daha farklı bir şey yoktu.
Papağan balığında 15 sıra halinde düzenlenmiş 1.000 kadar diş yaratılmıştır. Eski dişlerin yerine de sürekli yeni dişler gelir. Aslında bu, köpek balıklarından kunduzlara kadar pek çok hayvanda görülen bir özelliktir. Ama papağan balığına has olarak yaratılmış bir özellik vardır: papağan balığının dişleri gruplar halinde kaynayarak çene kemiği meydana getirirler.
Papağan balığını sıra dışı kılan özelliği sadece bu değildir. Papağan balığının dişlerinin nano boyutta, yani süper küçük olması bir yaratılış harikası meydana getirir. Dişlerinin taban kısımları ortalama 5 mikron iken, uçları 2 mikrondur. (Bir mikron: milimetrenin binde biridir.)
Bilim adamları papağan balığını mikroskobik boyutta incelediğinde diş minelerinin özel yapısı sayesinde bu kadar dayanıklı olabildiklerini buldular. İleri Işık Kaynağı (ALS) adıyla tanınan Berkeley X-ray cihazında görüntülenince, papağan balığının diş minesindeki kendine has yapı bilim adamlarını şaşkına çevirdi.
Diş minesi tıpkı bir dokuma kumaş gibi ilmek ilmek örgü görünümündeydi, birbirine dik açıyla gelen nano ilmiklere benziyordu. Bu yapı sayesinde papağan balıkları, sert taşları kolaylıkla çiğneyebilecek bir süper güce sahip olarak yaratılmıştır.
Singapur’daki Nanyang Teknolojik Üniversitesi, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı ve Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden bilim adamları, yaptıkları tespitin malzeme bilimi alanında çığır açabileceğini düşünüyorlar. Çalışmaya liderlik eden bilim adamı Pupa Gilbert, Allah’ın papağan balığında yarattığı yapıya duyduğu hayranlığı şu şekilde ifade ediyor:
“Papağan balığı dişleri gelmiş geçmiş en şahane biomineral. En sağlam yapılar içinde en mukavemetli olanlar bunlardır ve şimdiye kadar ölçülenler içinde aşınmaya karşı en dirençli olanlar da bunlardır.”[2]
Bilim adamları, Allah’ın doğada yarattığı muhteşem canlıları on yıllardır örnek alıyorlar. Bu, artık yeni bir bilim dalı: biyomimetik. Şimdi araştırmacılar, sert kayaçları kırmak için papağan balığında yaratılmış olan bu detaya dayanarak üretilecek araçlar geliştiriyorlar. Böylece çok daha uzun ömürlü araçlar elde edileceğine inanıyorlar. Santimetrekareye 500 tondan fazla basınç yapabilen araçlar hedefleniyor. Beyaz kumsalların ardında gizli olan teknoloji, hayatımıza taşınıyor.
Allah sonsuz Akıl sahibidir. Yarattığı canlılardaki çeşitlilik ve muhteşem mekanizmalar bunun bir tecellisidir. Boyları 18 metreye varan devasa köpek balıklarının dişlerini de, papağan balığının nano dişlerini de yaratan Allah’tır. Allah’ın yaratması haricinde bunların meydana gelmesi imkansızdır. Allah’ın göklerde ve yerde zerre ağırlığınca her şeyin Tek Yaratıcısı olduğu Kuran’da buyurulmuştur:
De ki: “Allah’ın dışında (tanrı diye) öne sürdüklerini çağırın. Onların göklerde ve yerde bir zerre ağırlığınca bile (hiçbir şeye) güçleri yetmez; onların bu ikisinde hiçbir ortaklığı olmadığı gibi, O’nun bunlarda hiçbir destekçi olanı da yoktur. (Sebe Suresi, 22)
[1] Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=MUKAVEMET, (erişim: 29/12/2017)
[2] Rafi Letzter, “Humans Have Cracked the Secrets of Uncrackable Parrotfish Teeth”, 15 Kasım 2017, https://www.livescience.com/60949-parrotfish-beak-stiff-hard-materials.html (erişim: 27/12/2017)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.