Affetmek, karşısındakinin hatası ile ilgili içinde hiçbir rahatsızlık kalmamasıdır.

Affetmek, karşısındakinin hatası ile ilgili içinde hiçbir rahatsızlık kalmamasıdır.Yani dışarıdan arkadaşına hiç yansıtmadan kırgınlığını kendi içinde sürdürmen affetmek değildir. Yaşanan olaydan bahsederken hala duygu durumun değişiyorsa, yani o olay seni hala öfkelendiriyor ya da üzüyorsa tam affedememişsin demektir. Affetmek: karşındakine küsmemek/kızmamak değil, kendi içinde de bu duyguları barındırmamak; sanki o olay hiç yaşanmamış gibi konuyu tamamen kapatabilmektir.

Genelde insan haksızlığa uğradığını düşündüğünde karşısındakini affetmekte zorlanır. Mesela bazı kişiler bir vefasızlık gördüğünde bir daha o kişiye güvenemez, eskisi kadar candan sevemez. Halbuki pişmansa ve davranışını değiştirdiyse affetmek gerekir. Kin tutmak yanlıştır.
Unutulmamalı ki vefasızlık bir ahlak bozukluğuysa, kindarlık da bir ahlak bozukluğudur. Karşısındakinin eskide bıraktığı bir ahlaksızlığını (vefasızlığını) affedemeyen kişi, bugün bir ahlaksızlığı (kindarlığı) sürdürüyor demektir. Güzel ahlak adına tepki gösteriyorsak, her şeyden önce kendimiz güzel ahlaklı olmalıyız. Bu da kindarlıkta inat ederek olmaz.
Allah Kuran’da bağışlanmak isteyen herkesin affedici olmasını buyurmuştur:
Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoşgörsünler. Allah´ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Nur Suresi, 22)
Affetmemek kişinin kendisine zarar verir. Kin tutan bir insan sevgiyi doyasıya yaşayamaz. Sevgi, her şeyden kıymetli en büyük nimettir. Allah’a olan aşkımızı her tecellisinde yaşayabilmek varken sevginin önüne ketler vurmak olmaz. Kini bir kenara bırakıp, affedici olup, sevginin önünü açmak gerekir.
Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: “Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten Sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin.” (Haşr Suresi, 10)
Cennette kin yoktur. Cenneti isteyen insanların kini dünya hayatındayken terk etmesi gerekir.
Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümünü) sıyırıp-çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar. (Hicr Suresi, 47)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.